ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ