ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΧΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ