ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΥΡ.   62/2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΣΥΣΤ.ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 397.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.