ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

 Μυτιλήνη,   10/2/2020

Γραφείο Διοικητή

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ