ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την εγγραφή σπουδαστών-τριών στο Δ.Ι.Ε.Κ (Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας)

του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης προκειμένου να λειτουργήσει τμήματα Α΄ και Γ΄ χειμερινού εξαμήνου.