2η Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Αυγό περιφέρειας Αφάλωνα κληρονομιάς Γεωργίου Αθανασίου Βοστάνη

Ανακοινώσεις | 04/02/2021

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»  σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.  αποφάση του 1ου θέματος 28ης Συνεδρίασης (Α.Δ.Α. Ω8ΚΓ46907Ο - ΠΕΑ),  τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή  του Ν. 4182/10-9-2013 ανακοινώνει την ενοικίαση του αγροτεμαχίου Αυγό στην περιοχή Αφάλωνα.