ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ UPS

Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της  προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), του Γ.Ν. Μυτιλήνης, χρονικού διαστήματος ενός έτους.
Προϋπολογισμός δαπάνης 1.900 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%.     
    Η προσφορά θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ.

 

Αρχείο: