ΑΊΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΤΗΣ Ν1, Ν2 ΚΑΙ Ν5 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/10-6-2018 (θέμα 8ο) ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση συντήρησης των ψυκτών της Ν1, Ν2 και Ν5 Πτέρυγας του Νοσοκομείου, για ένα έτος.