ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/19-1-2018 (θέμα 16ο) ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση συντήρησης των ψυκτών της Ν1, Ν2 και Ν5 Πτέρυγας του Νοσοκομείου,  για ένα έτος.
     Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α.
       Συνολικό ποσό έγκρισης για ένα έτος  12.500,00 € χωρίς  Φ.Π.Α.