ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

 Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2η/23.1.18  (θέμα 69ο) ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την μετακόμιση (φόρτωση,μεταφορά,τοποθέτηση εξοπλισμού) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”.
     Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α.
       Συνολικό ποσό έγκρισης 20.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αρχείο: