ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  1442/24-01-2020 απόφαση Διοικητή ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση συντήρησης   και επισκευής  της πισίνας στο ΚΕΦΙΑΠ Λέσβου,  για ένα έτος.
     Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται ο ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί.
       Συνολικό ποσό έγκρισης για ένα έτος  3.600,00 € συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.