ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», ως διαχειριστής των κληρονομιών Γεωργίου Α. Βοστάνη ,  Μιλτιάδη Παναγιώτη Χλιμίτζα, Ελευθερίου Βερβέρη και Παράσχου ή Παρασκευά Τζιτζή.

ΖΗΤΑΕΙ

την υποβολή κλειστής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003.