ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αίτησης του νοσοκομείου μας εγκρίθηκε η διάθεση στρατιωτικού

ιατρού Λοχαγού (ΥΙ) Μανδάνα Στυλιανού ειδικότητας Ενδοκρινολογίας