ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε ιδιωτικό                         
            συνεργείο του έργου απεντόμωσης – μυοκτονίας στο Νοσοκομείο στη
            ΜΤΕΝ Σχολή και  στο Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ.  στα  Δάφια Λέσβου.


     Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  20η/19-07-2016 (θέμα 29o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο του έργου απεντόμωσης – μυοκτονίας  στο Νοσοκομείο, στη ΜΤΕΝ Σχολή, στο Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. στα  Δάφια Λέσβου και σε οικοδόμημα του Νοσοκομείου επι των οδών Πιττακού και Πινδάρου,  για ένα έτος .

 

Αρχείο: