ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ COURIER

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης κλειστής προσφοράς για την ανάθεση ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του Νοσοκομείου.

            Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20η /26-07-2016 (θέμα 79ο ) απόφασης  Δ.Σ.,  ζητά την υποβολή  κλειστής για την ανάθεση ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας για ένα έτος , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του παρατηρητηρίου τιμών).