ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/26-4-2017 ( θέμα 43o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την υλοτομία είκοσι (20) ατόμων πεύκης και το κλάδεμα δέντρων εντός του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου.Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται ο ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί.
     Συνολικό ποσό έγκρισης 4.400 € συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.   

Αρχείο: