ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/18-8-2017 ( θέμα 2o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την πλήρη επισκευή της κεραμοσκεπής του παλαιού θυρωρείου του Νοσοοκομείου.
        Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται ο ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί.
     Συνολικό ποσό έγκρισης 1.700 € χωρίς  Φ.Π.Α